Apartmán AQUAPARK - Hotel Bešeňová

Aktuální opatření v aquaparku Bešeňová od 19.04.2021

Nová opatření a pravidla v aquaparku Bešeňová

 

Od 19.4.2021 vstoupily v platnost nová opatření ÚVZSR – na jejichž základě se všem provozovatelům umělých koupališť nařizuje dodržovat maximální kapacitu provozu na 6 zákazníků. Opatření jsou vypracována na základě vydaných opatření Úřadu veřejného zdravotnictví Slovenské republiky.

 

Apartmán AQUAPARK - Hotel Bešeňová

  • Noste roušku, pokud není možné udržet si odstup alespoň 2 metry od cizích osob.
  • Chovejte se ohleduplně při kýchání nebo kašlání. Pokud máte přitom roušku, vyměňte nebo vyperte jej ihned, jak se dá. Pokud roušku právě nemáte, kašlete a kýchajte do ohnutého lokte nebo použijte kapesník, tu následně vyhoďte a umyjte si ruce.
  • Udržujte si odstup od ostatních osob minimálně 2 metry.
  • Myjte a dezinfikujte si ruce, často a důkladně (alespoň 20 sekund). Dětem asistujte, ideálně hravě (pomocí básničky nebo písničky).
  • Nedotýkejte se rukama obličeje – očí, nosu, úst. A při kašlání a kýchání si zakrývejte ústa loketním ohybem nebo kapesníkem.
  • Udržujte si sociální odstup. Nepodávejte si ruce, vyhýbejte se objímání či líbání s jinými lidmi, nejezte s nimi ze stejného talíře, nepoužívejte stejný nádobí, skleničky ani ručníky.
  • Vyhýbejte se kontaktu s plochami, kde by se virus mohl vyskytovat (zábradlí, lavičky, kliky apod.).
  • Nenavštěvujte koupaliště, pokud jste nemocní nebo máte příznaky onemocnění.
  • Zvýšenou pozornost věnujte dodržování hygienických návyků dětí; jejich pohyb po koupališti mějte pod kontrolou.

 

V areálu aquaparku – pitné fontánky jsou mimo provoz.

 

Bližší informace: https://www.besenova.com/info/besenova/ochrana-zdravia

CzechEnglishGermanItalianPolishSlovak